Novela zákona o požární ochraně od roku 2023

S novým stavebním zákonem přichází i další legislativní změna, a to novela zákona o požární ochraně, která bude také účinná od 1. 7. 2023. Hlavními úpravami projdou kategorizace staveb a zařízení sociálních služeb.

Stavby se budou členit z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva od nejméně nebezpečných až po ty nejvíce nebezpečné. Co to pro vás znamená? Změní se tím podmínky evakuace, technické požadavky požární ochrany nebo zpracování požárně bezpečnostního řešení. U více nebezpečných budov bude dokonce nutné pozvat oprávněnou osobu, která má autorizaci pro požární bezpečnost staveb. V sociálních zařízení dojde ke změnám v elektrické požární signalizaci a autonomní detekci. Pokud služba ubytovává více než 50 osob, bude muset k tomu podávat žádost na hasičský záchranný sbor o speciální propojení signalizace s dálkovým přenosem.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.