Novela zákona o požární ochraně od 1. 7. 2023

Určitě již víte, že se mění zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a nový nabývá účinnosti 1. 7. 2023.

Velká změna se týká zařízení sociálních služeb, které s kapacitou nad 50 osob budou muset být vybaveny elektrickou požární signalizací a do 50 osob zařízením autonomní detekce a signalizace.

Nově se nemovité kulturní památky, které jsou vybaveny elektrickou požární signalizací, mohou připojit prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje.

Změna požární ochrany, která se dotkne všech budov je zakotvena v § 39 a § 40 novely zákona o požární ochraně. Jedná se o kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti, kdy se z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stavba člení na:

  1. stavbu kategorie 0, nepředstavující zvláštní nebezpečí,
  2. stavbu kategorie I, představující mírné nebezpečí,
  3. stavbu kategorie II, představující vyšší nebezpečí,
  4. stavbu kategorie III, představující vysoké nebezpečí.

Požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie I a II může zpracovat pouze osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu. Pro stavbu kategorie III je oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu a které k tomuto současně byla udělena specializace v rámci tohoto oboru podle zvláštního právního předpisu.

Všechny tyto změny a nejčastější problémy v praxi bude probírat II. viceprezidentka Profesní komory požární ochrany na našem semináři. Pro Vás, jakožto uživatele našeho portálu navíc máme slevu 20 %, stačí do objednávky zadat kód: portal20.

Seminář: Změny požární ochrany budov v roce 2023 v Praze 28. 2. 2023

Seminář: Změny požární ochrany budov v roce 2023 v Brně 4. 4. 2023

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.