Novela podporuje nízkoemisní mobilitu a přináší snížení silniční daně

Prvního července 2022 nabyl účinnosti zákon č. 142/2022 Sb., který novelizuje zákony o dani z příjmů, o silniční dani a o ochraně ovzduší. Záměrem je zejména podpora tzv. nízkoemisní mobility, dosažení významného snížení silniční daně či omezení dosavadní povinnosti zajistit minimální podíl biosložky v palivech.

Zákon přináší rozlišení toho, zda je služební vozidlo zaměstnanci poskytnuto ke služebním, či soukromým a zda se jedná o nízkoemisní motorové vozidlo. Při bezplatném poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům dojde ke snížení procentuální částky vstupní ceny z 1% na 0,5%, z níž se stanoví výše příjmu ze závislé činnosti, který zaměstnanci plyne při poskytnutí nízkoemisního motorového vozidla (tj. elektromobilu či hybridního automobilu).

Silniční daní se pak budou nově zdaňovat jen nákladní automobily a nákladní přívěsy, tj. vozidla přesahující celkovou povolenou hmotnost 12t a jejich jízdní soupravy, jejichž celková hmotnost převyšuje 16t. Zákon o silniční dani v ust. § 3 osvobozuje od silniční daně například jinak zdanitelné vozidlo, určené jako státní hmotná rezerva, pokud se nepoužívá k podnikání, či vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v technickém průkazu. Zdanitelné vozidlo je od daně osvobozeno v kalendářním měsíci, kdy byly splněny podmínky pro osvobození od daně ve všech dnech, kdy byly u takového zdanitelného vozidla naplněny skutečnosti tvořící předmět daně.

Novela zákona o ochraně ovzduší počítá se zrušením povinnosti zajištění minimálního podílu biopaliv
za kalendářní rok a za kalendářní čtvrtletí. Povinnost zajistit minimální snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot zůstává zachována, s tím že je na dodavatelích, jak ji zajistí – což mohou i nadále řešit přimícháváním biopaliv, byť nepovinně. Dodavatelé mají být motivováni, aby využívali alternativní způsoby plnění emisních cílů (tj. 6% snížení emisí skleníkových plynů), například prostřednictvím elektřiny, recyklovaných paliv, obnovitelných paliv nebiologického původu atd.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.