Nové pojistky pro bezpečnost domovních i průmyslových plynovodů

Nové bezpečnostní předpisy a platné normy ukládají legislativní povinnost instalace bezpečnostních armatur zabraňujících průtoku plynu v rozvodech plynovodů. Ideální možností je nadprůtoková pojistka, která zabraňuje průtoku plynu mechanicky poškozeným plynovodem.

Legislativní požadavky

Je nutné dodržovat „Návod pro instalaci a použití“ vydaný výrobcem systému podle platných zákonů v zemi a místě instalace. Opravy a údržbu plynovodu jako systému musí provádět pouze kvalifikovaná osoba, která je držitelem platného osvědčení nebo oprávnění.

Instalační požadavky

Instalovat bezpečnostní nadprůtokovou pojistku je možné v dosažitelných a volně přístupných místech. Nutností je při instalaci dodržet směr průtoku plynu vyznačený na těle bezpečnostní armatury.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Nový stavební zákon od 1. 7. 2023

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.