Nové Elektroenergetické datové centrum v ČR

V roce 2026 bude v ČR spuštěno Energetické datové centrum a jeho provoz se promítne do cen elektřiny pro koncové zákazníky.

Elektroenergetické datové centrum je nezbytné pro zajištění dostupnosti elektřiny vždy, když ji zákazník potřebuje a ve správném množství.

Udržení stabilní sítě za takových okolností vyžaduje několik věcí:

  • Více zdrojů flexibility. S postupným odstavováním velkých řiditelných zdrojů se očekává výrazný nárůst nákladů na podpůrné služby. V těchto podmínkách bude mít strategický význam mít co největší množství menších řiditelných zdrojů nebo akumulátorů, které budou schopny dodávat elektřinu podle aktuální potřeby. Důležité bude také optimalizovat spotřebu elektřiny, aby bylo možné využívat co nejvíce času posuvné spotřeby, tedy spínat a vypínat spotřebiče podle aktuální poptávky.
  • Posílení vedení. Pro zajištění dostatečné kapacity elektroenergetické sítě jsou potřebná následující opatření: natažení silnějších kabelů, instalace výkonnějších a inteligentnějších trafostanic a případně vyrovnávacích akumulátorů. Tyto posílení však představují značné finanční náklady. Výstavba tisíců kilometrů nových, silnějších kabelů vyžaduje nejen více materiálu, ale také rozsáhlé zemní a výkopové práce.
  • Přesný monitoring. Osazení sítě senzory přináší několik významných výhod. První z nich je možnost předcházet poruchám a rychleji reagovat na ně, což zvyšuje spolehlivost celého systému. Důležitější však je, že senzory umožňují sběr rozsáhlých dat, což otevírá široké možnosti kontroly, analýzy a predikce výroby a spotřeby energie. Miliony senzorů generují obrovské množství dat, řečeno v petabytech, které jsou sbírány z provozu sítí. Tato data budou následně vyhodnocována a sdílena, což přispěje k lepšímu chápání a optimalizaci energetických procesů.
  • Posílení komunikace. Jednotlivá distribuční území musí aktivně spolupracovat nejen mezi sebou, ale také s přenosovou soustavou a s kolegy za hranicemi ČR, jelikož vedení jsou již dnes propojená. Kromě toho budou provozovatelé sítí navazovat komunikaci s výrobci elektřiny, operátorem trhu, dodavateli a agregátory flexibility. Doposud bylo řešení předávání dat individuální a informace byly posílány v různých formátech.

Elektroenergetické datové centrum zajistí sběr dat v energetice, jejich standardizaci a sdílení.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.