Nová metodika k provozování kamerových systémů na vaší budově

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil v únoru letošního roku novou metodiku pro návrh a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů. Tato nová metodika poskytuje užitečné informace pro správce a provozovatele kamerových sledovacích systémů. Aktuální pravidla, uvedená v této metodice, se zaměřují především na instalaci a využívání kamerových systémů s důrazem na ochranu osobních údajů a soukromí.

Některé změny, které metodika přináší

Nová metodika v podstatě navazuje na původní metodiku týkající se provozování kamerových systémů, kterou Úřad pro ochranu osobních údajů vydal v roce 2012. Tato původní metodika se stala, podle samotného Úřadu, jednou z jeho nejstahovanějších publikací. Popularita původní metodiky byla nepochybně způsobena jejím zdařilým a přehledným zpracováním jednotlivých oblastí, které bylo třeba zohlednit při provozování kamerových systémů, včetně praktických doporučení, jak k těmto oblastem přistoupit. Původní metodika se tak stala jakýmsi návodem pro provozovatele kamerových systémů.

Nová metodika vydaná Úřadem pro ochranu osobních údajů v únoru 2024 si klade za cíl sloužit jako návod pro správný přístup k provozování kamerového systému a plnění souvisejících povinností. Přestože nová metodika zdůrazňuje, že není právně závazným dokumentem a povinnosti lze plnit i jinými způsoby, domníváme se, že její obsah (podobně jako u původní metodiky) bude tím hlavním (a často jediným), co provozovatelé kamerových systémů budou zohledňovat.

V souvislosti se zabezpečením kamerových sledovacích systémů nová metodika zavádí povinnost klasifikovat kamerový systém podle toho, do jaké míry jeho provozování porušuje práva a zájmy subjektů údajů. Na základě umístění a parametrů kamer využívaných pro sledování nová metodika zavádí čtyři klasifikační třídy kamerových systémů, přičemž každý systém musí být zařazen do jedné z těchto tříd podle kritérií uvedených v metodice. Pokud provozovaný kamerový systém nesplňuje kritéria uvedená v metodice, je nutné tato kritéria posuzovat analogicky. Metodika také poskytuje přehled povinných a doporučených technických a organizačních opatření pro kamerové systémy v závislosti na jejich klasifikační třídě, což provozovatelům nabízí jasný návod, jak k těmto opatřením přistupovat.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.