Nová a větší podpora obnovitelných zdrojů uváděných do provozu od začátku tohoto roku

Novela zákona přinesla nové způsoby podpory obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o tzv. provozní podpory, kterými jsou aukční a zelené bonusy.

Jak podporu získat?

Na zelené bonusy mají dle zákona nárok zdroje do 1 MW. U větrných elektráren je výjimka, kdy tento bonus mohou získat i menší farmy, které se skládají z maximálně šesti zdrojů. Aukční bonus naopak podporuje výrobnu elektřiny na základě výsledku soutěžního řízení, které musí investor vyhrát. Investor se musí přihlásit do aukčních kol, kde rozhoduje tzv. referenční cena elektřiny. Ta musí být nastavena tak, že investorovi zajistí přiměřenou návratnost jeho investice do výroby.

Jaký je rozdíl těchto podpor?

Liší se především možností získání. Zelený bonus výrobce získá automaticky, když uvede do provozu novou výrobnu. Aukční bonus je výsledkem nabídkového soutěžního řízení. U obou možností poskytovaných bonusů však platí, že podporu lze získat jen pro ty druhy OZE, které vybere vláda ve svém nařízení, jež by mělo být v následujících měsících vydáno.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.