Na jaké střechy je možné postavit fotovoltaiku?

Před instalací fotovoltaiky na střechu je nezbytné nejprve ověřit, zda je stávající střešní plášť v takovém stavu, aby byl plně funkční a bezporuchový po řadu let.

Návrh dodatečné instalace FVE na střechu by měl vycházet z posouzení životnosti stávajícího střešního pláště, prozkoumání stavu hydroizolační vrstvy a splnění statických, mechanických a tepelněizolačních požadavků střešního souvrství. Jednou z priorit je i požárně bezpečnostní řešení.

Kromě toho je nutné posoudit, zda lze stávající střechu dodatečně přitížit. Je nutné zohlednit i způsob stabilizace panelů a způsob roznesení zatížení na nosnou konstrukci střechy. Dodatečné přitížení může být problém zejména u halových objektů se střechami na trapézovém plechu, které jsou často dimenzovány s malou rezervou v únosnosti. Pokud je střecha budovy zasažena požárem, může dodatečné zatížení střešní konstrukce vést k předčasnému zřícení.

Návrh a instalaci FVE je potřeba svěřit specializované certifikované firmě, která má potřebné znalosti a kvalifikaci. Neodborná instalace může vést k poškození střešního souvrství a vážnému riziku požáru.

Na FVE je třeba pohlížet stejně jako na jakákoli jiná elektrická zařízení, protože mohou být potenciálním zdrojem požáru. Při projektování fotovoltaiky je důležité brát v úvahu riziko požáru. V případě požáru fotovoltaických zařízení na střechách budov má druh použitých materiálů – hořlavých nebo nehořlavých – zásadní vliv na rozsah škod způsobených požárem.

Zateplení střechy by mělo být provedeno z nehořlavé kamenné vlny, která odolává teplotám až 1 000 °C, nepřispívá k šíření požáru, zvyšuje požární bezpečnost budov a chrání obyvatele i jejich majetek.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.