Moderní technologie jako budoucnost stavebnictví

Stavebnictví je často kritizováno za přílišný konzervatismus a byrokratické zpracování dokumentace. Zavádění nových technologií není snadný úkol, ale jsou to právě ony, díky nimž jsou budovy inteligentnější, bezpečnější a udržitelnější. Přinášíme přehled nejužitečnějších moderních technologií, které se prosazují v oboru a naplňují i ty nejodvážnější vize o budoucnosti.

BIM

BIM (Building Information Model) je moderní informační model stavby, který slouží k centralizovanému shromažďování všech relevantních informací o budově od jejího plánování až po správu. Díky různým funkcím a vlastnostem BIM mohou odborníci snadno identifikovat případné nesrovnalosti a konflikty v projektu a vyřešit je včas. Taktéž jim umožňuje efektivně plánovat a kalkulovat zdroje potřebné pro výstavbu a provoz budovy.

Cloudové služby a mobilní zařízení

Pro využití modelu BIM je nezbytné využít cloudové služby pro sdílení dat a informací v reálném čase. Cloudové úložiště poskytuje širokou škálu možností pro segmentaci informací a poskytuje nástroje pro různé profese, například architekty nebo projektové manažery. Tato cloudová řešení jsou přístupná členům týmu prostřednictvím jejich tabletů nebo chytrých telefonů, což jim umožňuje mít k dispozici veškeré potřebné informace a nástroje kdykoliv a kdekoli.

Velká data a umělá inteligence (AI)

Nové stavební technologie jsou závislé na sběru dat, strojovém učení a umělé inteligenci, které zastupují neviditelného asistenta. Tyto technologie analyzují obrovské objemy dat, které jsou shromážděny od lidí, ale také z různých senzorů a programů. Umělá inteligence využívá tyto informace ke hledání vzorců a faktů, na základě kterých je možné přijímat rozhodnutí. Tímto způsobem pomáhá snižovat náklady a umožňuje předvídat rizika a efektivitu určitých prací. Díky těmto technologiím je možné dosáhnout pokroku v oblasti stavebnictví a optimalizovat procesy pro lepší výsledky.

Virtuální realita

V oblasti architektury a stavebnictví se objevuje mnoho nových technologií, ale jedna zvláště fascinující je virtuální realita (VR). Virtuální realita vytváří prostřednictvím fotografií, renderování a 360° videí „reálný“ svět v digitálním prostředí.

Robotizace a exoskelet

Staveniště představuje prostředí s rychlými změnami, kde není vždy prostor pro roboty bez pokročilé umělé inteligence (AI), protože roboti obvykle fungují pouze podle předem daného algoritmu. Nicméně i v tomto odvětví se již uplatňují inteligentní řešení. Robotická exoskeleta například urychlují práci a zvyšují produktivitu na staveništi tím, že mnohonásobně zvýší sílu člověka, který takový „oblek“ nosí, a zároveň zajišťují výrazně vyšší bezpečnost. Kromě toho se stále více využívají i drony, které získávají oblíbenost ve stavebnictví.

3D modelování

Díky 3D modelování je možné vyrábět různé stavební prvky z různých materiálů, včetně betonu, geopolymerních materiálů, cementu, sádrokartonu nebo hlíny. V budoucnosti se očekává vzrůstající význam 3D tisku betonových prvků.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.