Mění se náhrady za jízdy, stravné i cena pohonných hmot pro poskytování cestovních náhrad

Prvního ledna 2022 nabyla účinnosti vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 ZP činí nejméně 1,30 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek; a 4,70 Kč u osobních silničních motorových vozidel. Co se týká stravného, za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci v roce 2022 vyšší stravné oproti roku 2021, a to podle § 163 odst. 1 ZP nejméně 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5–12 hodin; 151 Kč, trvá-li déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin; a 237 Kč, trvá-li déle než 18 hodin. Výše průměrné ceny za 1 l pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věty třetí ZP činí 37,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů; 40,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů; 36,10 Kč u motorové nafty; a 4,10 Kč za 1 kWh elektřiny.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.