Konec černých staveb po novele stavebního zákona

Od roku 2023 bude legalizování černé stavby mnohem složitější. Důležitým cílem nového stavebního zákona je, že chce nepovolené stavby odstraňovat, nikoliv je zpětně povolovat.  Novela má odbourat praxi, kdy stavebník začne s výstavbou bez povolení a spoléhá se na to, že se stavba nakonec schválí.

Navíc budou nově stanoveny konkrétní podmínky pro dodatečné povolení stavby. Tou nejpodstatnější je, že pro zlegalizování stavby musí dotyčný stavebník jednat takzvaně v dobré víře. Ta se omezuje jen na události, kdy pravomocné povolení stavby bude následně zrušeno v přezkumném řízení, nebo kdy stavebník dostane od stavebního úřadu chybnou informaci, že stavba povolení nevyžaduje. Mylná informace musí vycházet z pochybení úřadu. Buďto, že se úřad splete, nebo že si od stavebníka nevyžádá dodatečné informace. Stavebník musí dobrou víru prokázat, nepředpokládá se automaticky.

Kromě stavebníkovy dobré víry bude druhou podmínkou dodatečného povolení černé stavby také zaplacení pokuty. Peněžitý trest může dosáhnout až několika milionů korun.

Náklady na odstranění stavby ponese stát. Zjednoduší se i příslušná řízení. V rámci jediného bude společně rozhodnuto o odstranění, nebo o dodatečném povolení stavby.

Ve stavebním zákoně se musí orientovat především projektant. Jeho důležitou povinností je, vytvořit dokumentaci pro zisk stavebního povolení. Proto doporučujeme živé vysílání Projektant ve výstavbě 2022

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.