Kompenzace vysokých cen energií pro podniky

Vláda ČR zveřejnila podmínky pomoci velkoodběratelům elektřiny a zemního plynu s dopady aktuálních vysokých cen energií. Program kompenzací, který bude spuštěn 1. 11. 2022, by měl mít tyto parametry:

• Výše rozpočtu určeného na kompenzace bude v první fázi 30 mld. Kč, tyto prostředky budou uvolněny díky dočasnému rámci EU kompenzující dopady krize na Ukrajině.


• Dalších 30 mld. Kč bude poskytnuto prostřednictvím návrhu evropského nařízení o krizových opatření pro snížení vysokých cen energií. Nařízení by mělo být schváleno 30. 9. 2022.


Podniky z energeticky náročných odvětví budou moci dostat kompenzaci maximálně do výše 200 mil. Kč, ostatní podniky maximálně do výše 45 mil. Kč.


• Energeticky náročné firmy jsou definovány jako podniky, u kterých náklady na energie přesáhnou 3 % hodnoty produkce podniku.


• Podniky se budou muset prokázat smlouvou o dodávkách plynu s roční spotřebou více než 630 MWh, v případě elektřiny musí být napojené na vysoké, popř. velmi vysoké napětí.


• O kompenzaci budou moci žádat podniky, které dále prokáží, že:
a) jsou v provozní ztrátě, přičemž alespoň polovinu této ztráty způsobí vysoké ceny energií;
b) doloží, že jejich náklady na energie se v období 1. 2. – 31. 12. 2022 zvýšily alespoň 2x ve srovnání s průměrnými cenami za rok 2021.

• Oprávněné podniky budou mít nárok na podporu ve výši 50 % způsobilých nákladů, v některých průmyslových odvětvích i 70 %.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.