Kohoutková voda = potravina. Jak zajistit kvalitní pitnou vodu?

Kromě teploty vody je důležitý materiál potrubí a geometrie vnitřních vodovodů. Cena vody pro spotřebitele neustále roste, proto se čím dál častěji využívá voda z kohoutku. Proto je důležité dbát na hygienu vody v každé budově.

V pitné vodě je přirozený obsah mikroorganismů, které se mohou za vhodných podmínek rozmnožovat. Nejznámější bakterií je Legionella.

Správný průtok potrubí vnitřního vodovodu je zejména díky dodržení minimálních rychlostí proudění. Při návrhu průměrů potrubí je lepší vybírat dle vyšších rychlostí proudění. Dále udržování správné teploty je rozhodujícím faktorem. Bakterie Legionella se v horké vodě množí při teplotě nižší než 55 °C, ve studené vodě při teplotě vyšší než 25 °C.

Kdy úplně vyměnit vodu?

V systému pitné vody je nezbytná úplná výměna vody na všech odběrných místech nejméně každých 72 hodin, aby se chránila před hygienickými riziky. Ve stagnující vodě se rozmnožují choroboplodné zárodky mnohem rychleji. Také je doporučeno vyměnit, alespoň jednou za den, ohřev vody PWH.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.