Jaké jsou záruky dodavatelů při pořízení fotovoltaiky?

Výběr kvalitního dodavatele fotovoltaiky je nejdůležitější věcí při jejím pořízení. Většina firem pořizuje fotovoltaiku s vidinou tzv. doživotního užívání, a proto je zásadní vyjednat s dodavatelem podmínky údržby, reklamace apod. Jednou za 5 let by měla fotovoltaika projít revizí, ale nejčastější problémy jsou ovšem už při instalaci nebo v softwaru střídačů.

Velmi důležitou roli pak při rozhodování mezi jednotlivými firmami by měly hrát záruční podmínky, které konkrétní dodavatel na FVE poskytuje. Firmy totiž poskytují záruky na rozličné části systémů s rozličně dlouhou dobou, a tak je třeba právě záručním podmínkám věnovat opravdu bedlivou pozornost. Například jinak je dlouhá záruka na jednotlivé komponenty, která se obvykle odvíjí od záruční lhůty poskytované samotným výrobcem a která se obvykle pohybuje od 5 do 10 let. Vztahuje se na akumulátory, střídače a prvky elektroinstalace. Na samotné montážní práce může být pak ale už jen zákonná dvouletá záruční lhůta.

Jedním z důvodů odmítnutí reklamace dodavatelem může být také zanedbání pravidelné kontroly systému. I proto je vhodné její význam nepodceňovat a svěřit tento akt specializované firmě.
Záruka se nevztahuje na poškození přírodními vlivy, jako jsou například bouřky nebo požár. Tuto možnost je proto vhodné spíše ošetřit v rámci pojistné smlouvy. Při pořízení FVE je důležité také zjistit, zda je záruka na fotovoltaiku přenosná v případě prodeje nemovitosti na nového majitele.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.