Jak zajistit budovy, aby požár neměl šanci?

Zajištění požární bezpečnosti se skládá z několika částí – z detekce požáru, vyhlašování poplachu, organizace evakuace, stabilního hašení a grafických nadstavbových systémů. Aby všechny tyto složky fungovaly dohromady není vůbec snadné.

Jaké je řešení?

Moderní technologie nabízí čím dál častěji geniální novinky, jednou z nich je nyní elektrická požární signalizace. Je tvořena zhruba stovkou automatických a manuálních hlásičů požáru, které si dokážou mezi sebou předávat signály bezdrátově a na relativně velkou vzdálenost. Nasazení bezdrátového systému vám umožní zredukovat kabelové trasy na nezbytně nutné minimum. Kabely tudíž mohou vést pouze po chodbách ke komunikačním branám, akustické signalizaci a drátovým hlásičům.

Jak předejít panice?

Akustická signalizace nebezpečí je těmto okolnostem přizpůsobena tím, že jednotlivé signalizační body jsou adresovatelné a umístěné na stejné lince jako komunikační brány. To může hodně pomoci například seniorům nebo osobám se sníženou orientační schopností. Akustické signály mohou mít podobu různých výstražných tónů, nebo lze signalizaci doplnit o řečové zprávy. Tímto způsobem lze účinně zabránit nekoordinovanému hromadnému útěku a panice při zahlcení únikových cest.

Také tyto hlásiče dokáží měnit citlivost podle aktuálního provozního režimu. Například v kuchyni může být citlivost hlásičů nižší s ohledem na drobné incidenty, páru apod. V nočním režimu se naopak systém automaticky přepne na vyšší citlivost.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.