Jak prokázat důvod výpovědi pro ukončení nájmu prostoru k podnikání?

Výpovědní důvod musíte prokazovat pouze v případě, pokud to tak stojí v nájemní smlouvě, kterou jste podepsal s pronajímatelem. Například, když ve smlouvě bude stát, že prostory můžete vypovědět dle § 2308 občanského zákoníku – vykazovat zápornou EBITDU.

Pokud s tím pronajímatel nesouhlasí, může spor skončit až u soudu. Jako obhajobu lze použít, že výpovědní důvod byl v nájemní smlouvě ujednán neurčitě, nesrozumitelně, a navíc nebyl skutkově doložen, a tudíž odmítne převzít pronajímané prostory.

Nedávno podobný spor skončil u Nejvyššího soudu, který vyhrála strana nájemce. Nicméně opravdu musí nájemce opravdu prokázat výpovědní důvod, který je stanoven ve smlouvě.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.