Jak prokázat důvod výpovědi pro ukončení nájmu prostoru k podnikání?

Výpovědní důvod musíte prokazovat pouze v případě, pokud to tak stojí v nájemní smlouvě, kterou jste podepsal s pronajímatelem. Například, když ve smlouvě bude stát, že prostory můžete vypovědět dle § 2308 občanského zákoníku – vykazovat zápornou EBITDU.

Pokud s tím pronajímatel nesouhlasí, může spor skončit až u soudu. Jako obhajobu lze použít, že výpovědní důvod byl v nájemní smlouvě ujednán neurčitě, nesrozumitelně, a navíc nebyl skutkově doložen, a tudíž odmítne převzít pronajímané prostory.

Nedávno podobný spor skončil u Nejvyššího soudu, který vyhrála strana nájemce. Nicméně opravdu musí nájemce opravdu prokázat výpovědní důvod, který je stanoven ve smlouvě.

Digitalizace, automatizace a trendy v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu