Firmám nechtějí dodávat plyn. Jsou rizikovější než domácnosti.

Pražská plynárenská v posledních dvou týdnech oslovila některé firmy a města, aby dobrovolně přistoupily na zvýšení cen. Jde o legitimní nástroj, který lze využít v této nestandardní době. Větší firmy, kterým končí smlouva, velice těžko hledají dodavatele, který by jim chtěl dodávat plyn.

Proč je pro obchodníka horší vzít velkou firmu než domácnost?

V aktuální situaci se jedná o velmi nejistou službu. Ze ziskového obchodu se totiž může lehce stát ztrátový. Takže je často lepší pro dodavatele neudělat obchod žádný než udělat obchod rizikový. Protože většina současných smluv negarantuje na odebraný objem ze strany zákazníka, při poklesu odběru z důvodu útlumu výroby tak nakoupený plyn zůstane dodavateli.

Co když dojde k zastavení dodávek plynu z Ruska?

Pokud dojde k zastavení dodávek plynu z Ruska, tak by se to nijak nemělo dotknout domácností, nikoliv podniků. Česká republika má navíc nastavené regulační stupně, podle nichž bude průmysl odstřižen od plynu jako první. Firmy se proto mohou obávat jak o technické dodávky plynu, tak velké cenové nejistoty. Pro velké společnosti již skoro neexistuje možnost fixace ceny. Komu nyní skončila smlouva, tak jim je nabízena pouze spotová cena, nikoli fixovaná.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.