Fasádní lešení bez chyb: Přehled nových norem a postupů

Novelizovaná verze normy ČSN 738101 přináší řadu úprav, které zůstávají mimo povědomí veřejnosti. Tato norma stanovuje základní technické požadavky na lešení používané v České republice podle evropské normy ČSN EN 12811-1 a platných evropských standardů pro dočasné stavební konstrukce. Novela aktualizuje odkazy na nové související normy, upravuje tabulky dle aktuálních postupů a klade důraz na srozumitelnost. Vedle toho přináší i další úpravy, které vycházejí z praktických zkušeností s používáním lešení v České republice, včetně zlepšení statické bezpečnosti.

Norma definuje požadavky na materiály, rozměry a funkce lešení a obsahuje tabulky pro jednodušší návrh dřevěných podlah. Dále se zmiňuje o veřejném zájmu, předávání, prohlídkách a údržbě lešení. V rámci revize z roku 2018 byly aktualizovány odkazy na normy a předpisy, doplněny a přepracovány tabulky a provedeny úpravy založené na praktických zkušenostech z České republiky. Tato norma je považována lešenáři za klíčový dokument pro konstrukce všech typů lešení. Základní požadavky na lešení jsou již (ke konci roku 2023) zahrnuty v normě ČSN EN 12811-1, na niž se často odkazuje.

Za problematické se považují například změny v rubrice Společná ustanovení z roku 2018, kde by se měly vyjasnit některé vzájemné vztahy. Přípravu prostoru potřebného pro stavbu lešení, včetně nutné plochy pro skladování a manipulaci se součástmi lešení má zajistit objednatel lešení. Bez toho nemůže být montáž lešení zahájena. Obdobně se na objednatele přenáší i povinnost zajištění statického posouzení konstrukce pro zakládání.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.