Evropské nařízení CBAM od 1. 10. o uhlíkovém clu

CBAM je nový mechanismus uhlíkového vyrovnávání na hranicích, který je platný platnost už 1. října 2023. Od tohoto data je norma CBAM v přechodné fázi a vy se na ni můžete dobře připravit. Tzv. uhlíkové clo doplní současný systém obchodování s emisními povolenkami v Unii (EU ETS). Od 1. ledna 2026 přejde uhlíkové clo do své horké fáze. Pokud byste nesplnili všechny podmínky uhlíkového cla po tomto datu, hrozily by vám zbytečné sankce a popotahování úřady.

Nařízení CBAM se vztahuje na:

  • ocel a vybrané výrobky z oceli;
  • vodík;
  • elektřinu;
  • železo a vybrané výrobky ze železa;
  • cement;
  • hliník a vybrané výrobky z hliníku;
  • hnojiva.

Přehled nabývání účinnosti CBAM:

1. října 2023 – 31. prosince 2025: Prostor, ve kterém zvládneme vaši firmu na vše připravit. Jde o tzv. přechodné období.

Od 1. ledna 2026: Ostrá fáze CBAM. Do té doby je potřeba mít vše hotové a zavedené, jinak hrozí zbytečné sankce.

Od roku 2035: Konec bezplatných emisních povolenek (EU ETS povolenky).

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.