Energetické spalovny zažívají v Česku boom

Jedná se o tzv. ZEVO, tedy zařízení na energetické využití odpadu. V ČR stojí takové spalovny již čtyři, a právě se buduje pátá.

Jedna spalovna vyprodukuje přibližně 400 až 600 tisíc gigajoulů ročně. Což je produkce tepla pro asi 25 000 domácností na rok.

Od roku 2030 má platit zákaz skladování. Odpad, který se dá dále využít bude muset zamířit jinam než na skládky. Do roku 2029 navíc bude stoupat poplatek za ukládání využitelných odpadů. Jsou to závazky Česka k Evropské unii, která tím chce více chránit životní prostředí.

Hlavní požadavky EU převádí do české legislativy zákon o odpadech, který stanovuje cíle pro třídění komunálních odpadů. Zároveň se obce musí připravit na zákaz skladování využitelných a recyklovatelných odpadů od roku 2030.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.