Energetická efektivita je nyní podmínkou přežití firem

Každý rok se mění priority firem v šetření energií. Před dvěma lety chtěly šetřit energie hlavně firmy, kterým záleží na principech udržitelnosti. Loni to už by většina, jelikož začaly růst ceny. Nyní šetří všichni, protože není jisté, zda a jaké energie vůbec budou dostupné.

Pro energetickou efektivitu je nutné začít od sběru dat přímo z provozu, přes mezivrstvu v podobě PLC nebo Industrial Edge až po analýzu a modelování v nejvyšší vrstvě.

Jak probíhá zavádění technologií na měření energií ve firmě?

Zpravidla se začíná obhlídkou, při které odborníci vytipují, kde by bylo nejlepší umístit první měřicí body. Následně se zjišťuje, co se na zařízení již měří, například: pára, plyn voda či vzduch. Velmi důležitý je také stav IT struktury firmy, která je nutná pro úspěšnou komunikaci dat do systémů, jež zde budou implementovány.

Na začátku je také důležité vytipovat stěžejní agregáty, které jsou pro firmu problematické, a u kterých je nutné začít je monitorovat.

Zavedením softwaru na sledování lze dosáhnout snížení nákladů na energie – elektřinu, stlačený vzduch, páru, chlazení a další, a to až o 33 %. Žádná technologie neumí poradit, kde a jak energii ušetřit, ale určitě dokáží předpovědět, jak se bude spotřeba energií vyvíjet v různých situacích. Navíc přesně určí energetickou třídu každého sledovaného zařízení.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.