Důležité novinky v oblasti požární ochrany již platí

Dne 23. 11. 2021 vyšel ve Sbírce zákon č. 415/2021 Sb., který s účinností od 1. 12. 2021 přináší následující důležité změny v oblasti požární ochrany a souvisejících záležitostech.

Zákon stanoví jednoznačné podmínky pro včasnou výstrahu před mimořádnými událostmi u zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, a u památkově chráněných staveb. Zařízení sociálních služeb, jež poskytuje služby sociální péče formou pobytových služeb, musí být v části stavby, kde se služba poskytuje, vybaveno elektrickou požární signalizací, pokud je jeho ubytovací kapacita více než
50 osob, nebo v případě nižší ubytovací kapacity zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení sociálních služeb a nemovitou národní kulturní památku, která je vybavena elektrickou požární signalizací, bude možné na žádost provozovatele elektrické požární signalizace připojit prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku HZS kraje.

Novela dále člení stavby do čtyř kategorií podle vyhodnocení požární nebezpečnosti: 0 – nepředstavuje zvláštní nebezpečí; I – mírné nebezpečí; II – vyšší nebezpečí; III – vysoké nebezpečí. U nebezpečnějších staveb se bude vykonávat státní požární dozor a budou se zpracovávat požárně bezpečnostní řešení. V nich musí zpracovatel prokázat shodu navrhovaného záměru stavby s technickými podmínkami požární ochrany pro navrhování staveb stanovenými prováděcím právním předpisem, tj. vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.