Budoucí vláda navrhla odklad nového stavebního zákona

Představitelé vládní koalice předložili avizovaný návrh na roční odklad účinnosti větší části nového stavebního zákona. Cílem jejich předlohy je hlavně oddělit a odložit vznik krajských stavebních úřadů jako orgánů státní stavební správy.

Nový stavební zákon byl schválen letos v červenci. Tento zákon přesouvá stavební úřady pod stát a počítá se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu. Pod ním by měly fungovat jednotlivé stavební úřady.

Nejvyšší stavební úřad již od Nového roku

Podle platného znění bude nový stavební zákon v účinnosti od poloviny roku 2023, avšak některé změny začnou platit již od 1. ledna 2022. To se například týká Nejvyššího stavebního úřadu. Ten musí být zřízen k 1. lednu 2022, avšak bude vytvořen pouze provizorně jako součást ministerstva pro místní rozvoj.

Zákon bude platit pouze pro vybrané stavby

Aktuální návrh nové vlády počítá s tím, že nový stavební zákon sice nabude účinnosti k 1. červenci 2023, ale pouze ve vztahu k vyhrazeným stavbám. Podle přílohy k zákonu jsou to například stavby dálnic, drah, přenosové soustavy či elektrárny s výkonem nad 100 megawatt a zásobníky plynu. Na ostatní stavby, které stavební zákon upravuje, by se použil dosavadní stavební zákon.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Nový stavební zákon od 1. 7. 2023

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.