Budoucí vláda navrhla odklad nového stavebního zákona

Představitelé vládní koalice předložili avizovaný návrh na roční odklad účinnosti větší části nového stavebního zákona. Cílem jejich předlohy je hlavně oddělit a odložit vznik krajských stavebních úřadů jako orgánů státní stavební správy.

Nový stavební zákon byl schválen letos v červenci. Tento zákon přesouvá stavební úřady pod stát a počítá se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu. Pod ním by měly fungovat jednotlivé stavební úřady.

Nejvyšší stavební úřad již od Nového roku

Podle platného znění bude nový stavební zákon v účinnosti od poloviny roku 2023, avšak některé změny začnou platit již od 1. ledna 2022. To se například týká Nejvyššího stavebního úřadu. Ten musí být zřízen k 1. lednu 2022, avšak bude vytvořen pouze provizorně jako součást ministerstva pro místní rozvoj.

Zákon bude platit pouze pro vybrané stavby

Aktuální návrh nové vlády počítá s tím, že nový stavební zákon sice nabude účinnosti k 1. červenci 2023, ale pouze ve vztahu k vyhrazeným stavbám. Podle přílohy k zákonu jsou to například stavby dálnic, drah, přenosové soustavy či elektrárny s výkonem nad 100 megawatt a zásobníky plynu. Na ostatní stavby, které stavební zákon upravuje, by se použil dosavadní stavební zákon.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.