Masakr změn VTZ v roce 2022

Čtvrtek 14. 4. 2022, 9:00

Znáte nové povinnosti, které pro vás vyplývají z blížícího se nového zákona o vyhrazených technických zařízení? Staré vyhlášky zcela zruší! Na každém pracovišti je ze zákona povinné dodržovat aktuální bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech zařízení jako jsou kotle, výtah nebo elektrické spotřebiče. Připravte se včas na největší změnu v revizích TZB za posledních 40 let.

Digitalizace, automatizace a trendy v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu