Konference: Legislativní hon na správce budov 2022/2023

Úterý 22. 11. 2022, 9:00

Je tady 13. ročník celostátní konference věnované legislativním novinkám ve správě a provozu budov. Tentokrát se zaměříme na legislativní změny, které nám přinese rok 2023. Které problémy musíte řešit s vyhrazenými technickými zařízeními. Nebude chybět BOZP a novela požární ochrany. V neposlední řadě se dozvíte, jak správně nakládat s odpady a také možnosti dotačních programů na úspory energií. Zúčastněte se konference, kde se dozvíte, jaká nová pravidla musíte zavést a jaké povinnosti vás neminou.

Digitalizace, automatizace a trendy v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu